O klubie

Waldemar Klinkosz – Prezes Zarządu

Jacek Sikora – Członek Zarządu

Barbara Klinkosz – Członek Zarządu